PROGRAM KULTÚRNEHO CENTRA

Január 2017

Piatok 20. januára o 19:00

Divadlo Stoka: Wellness

Prvá repríza najnovšej stokárskej inscenácie!

Réžia: Blaho Uhlár
Výtvarné riešenie: Markéta Plachá
Účinkujú: Otto Culka, Michaela Halcinová, Martin Kollár, Lenka Libjaková, Braňo Mosný, Tomáš Pokorný, Peter Tilajčík

Streda 25. januára o 19:00

Divadlo Stoka: Projektil

Réžia: Blaho Uhlár
Účinkujú: Martin Kollár, Lenka Libjaková, Braňo Mosný, Tomáš Pokorný a Peter Tilajčík
Audiovizuálne riešenie: Martin Burlas
Výtvarné riešenie: Markéta Plachá

Utorok 31. januára o 19:00

Divadlo Stoka: Kritérium

Réžia: Blaho Uhlár
Hudba: Marek Piaček
Výtvarná koncepcia: Miriam Struhárová
Účinkujú: Michaela Halcinová, Martin Kollár, Lenka Libjaková, Braňo Mosný, Tomáš Pokorný a Peter Tilajčík

Foto: Ctibor Bachratý